Hvordan gjøre en ikke-Bluetooth-skriver til en Bluetooth-skriver

Bluetooth-tilkobling gjør at enheter kan samhandle og dele informasjon trådløst gjennom individuelle tilkoblinger. Selv om ikke alle skrivere har innebygd Bluetooth-teknologi, kan enhver skriver dra nytte av Bluetooth-tilkobling ved hjelp av en Bluetooth-adapter. Disse små tilleggene til skriverens maskinvare kobles til uten installasjon og kringkaster skriveren til Bluetooth-aktiverte datamaskiner og andre enheter. Bruk en Bluetooth-adapter for å koble en skriver til flere datamaskiner, eller bare reduser ledningsruset rundt et arbeidsområde.

Trinn 1

Kjøp en Bluetooth-adapter. Forsikre deg om at adapteren har kontakter som er kompatible med skriveren. De fleste skrivere vil koble til en adapter med en kvinnelig USB-tilkobling.

Steg 2

Koble adapteren til skriveren og slå den på om nødvendig. Forsikre deg om at skriveren og tilkoblingsenhetene er innenfor det angitte tilkoblingsområdet for adapteren.

Trinn 3

Slå på Bluetooth for tilkobling av datamaskiner og enheter. Åpne "Kontrollpanel" på en Windows-datamaskin og velg "Bluetooth-enheter". Sørg for at alternativene "Slå oppdaging på" og "Tillat at Bluetooth-enheter kobler til denne datamaskinen" er aktivert. I OSX åpner du "Systemvalg" -vinduet og velger "Bluetooth". Trykk på "Slå Bluetooth på" -knappen.

Trinn 4

Finn skriveren i listen over tilgjengelige Bluetooth-enheter. Få tilgang til denne listen ved å klikke "Legg til" i Windows Bluetooth-innstillingspanel, eller ved å klikke på "Konfigurer ny enhet" -knappen i OSX. Avhengig av enhet, kan det hende du må oppgi en passord før du oppretter en forbindelse.

Få tilgang til skriveren fra et program med utskriftsfunksjoner eller fra systemets liste over tilkoblede enheter.