Hvordan bruke 360-kontrollere med min originale Xbox

Elementer du trenger

  • Kablet Xbox 360-kontroller

  • XCM Cross Fire Converter

  • Original Xbox-kontroller til USB-adapter

  • Original Xbox-kontroller

XCM Cross Fire Converter lar Xbox-brukere bruke sine 360-kontrollere med eldre versjoner av Xbox. Med denne muligheten kan du bruke 360-kontrollerne til å spille eldre spill på den originale Xbox eller ha en ekstra kontroller tilgjengelig for flerspillerspill. Å sette opp 360-kontrollerne til å fungere med den originale Xbox krever bare noen få trinn.

Slå på Xbox 360. Fest XCM Cross Fire Converter til Xbox 360 i USB-porten. Bekreft at LED-lampen for strømindikator blinker på Xbox.

Sett den kablede Xbox 360-kontrolleren inn i XCM Cross Fire Converter. Kontroller at LED-lampen på Xbox lyser kontinuerlig når festet mellom kontrolleren og omformeren er gjort.

Fest USB-ledningsadapteren til den originale Xbox-kontrollerens USB-port.

Ta ut Xbox 360-kontrolleren fra omformeren. Fest USB-kontakten i den andre enden XCM Cross Fire Converter som fremdeles er koblet til den originale Xbox. Du kan nå bruke 360-kontroller med den originale Xbox.