Liste over alle monterte stasjoner og deres partisjoner fra terminalen

Hvis du vil vise alle monterte stasjoner og tilhørende partisjoner fra Terminal på Mac OS X, kan du bruke diskutil-kommandoen med listeflagget.

Dette gjøres enkelt på kommandolinjen ved å skrive følgende kommando:

diskutil list

Trykk tilbake for å se resultatene, viser alle monterte volumer, stasjoner og deres respektive partisjoner.

Dette vil gi deg tilbakemelding som følgende, oppføring av de monterte stasjonene, volumnavnene, størrelsen på stasjonen og partisjonene, partisjonstyper og deres identifikasjonssted:

$ diskutil list
/dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0
1: EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS Macintosh HD 120.5 GB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
/dev/disk1
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: Apple_partition_scheme *21.0 MB disk1
1: Apple_partition_map 32.3 KB disk1s1
2: Apple_HFS Sample-OSXDaily-Drive 1.2.6 20.9 MB disk1s2

Dette er også vist på skjermbildet som vist ovenfor, med en mye mer nøyaktig representasjon av formatering, når den skrives ut i din egen terminal, vil den vise pent i tabeller, noe som gjør det enkelt å skanne og lese.

Merk at alle partisjoner er vist gjennom denne kommandoen, inkludert skjulte partisjoner som Recovery HD, EFI partisjonen og partisjonskart og skjemainformasjon.