Slå av lydstyrken for lydjustering på en Mac

Du kan dempe kvakk lyden som Macen din lager når du justerer lydnivåer ved å justere innstillingene for systeminnstillinger. Ja, det betyr at du kan slå den av og stoppe den lille quack / pop lyden når som helst volumet endres. Her er hva du vil gjøre i OS X:

  1. Åpne "Systemvalg" fra Apple-menyen
  2. Klikk på "Lyd" preferanse panel
  3. Fjern merket i boksen ved siden av "Spill av tilbakemelding når volumet er endret"
  4. Gå ut av Systemvalg

Endringen er øyeblikkelig, og nå vil din Mac være stille når du justerer volumnivået med tastaturkontrollene. Gå videre og prøv det ved å trykke på volumjusteringstastene F10, F11 eller F12 for å se forskjellene eller høre forskjellen.

Dette er en god funksjon å deaktivere hvis du ofte er i stille steder som et bibliotek. Hvis du tilbringer mye tid i rolige områder, kan du også dempe Mac-oppstartslyden.

Hvis du vil gjenopprette lyd- / kvitteringslydindikatoren når volumnivået endres, går du bare tilbake til lydinnstillingspanelet og aktiverer avkrysningsboksen ved siden av "Spill tilbakemelding når volumet er endret". Merk at denne innstillingen er slått på som standard i Mac OS X.