Ny iPad TV-reklame: "All On iPad"

Apple leverer en ny iPad-reklame med tittelen "All On iPad". Som med tidligere iPad-reklamer, fokuserer annonsen på hva som kan gjøres med en iPad, og demonstrerer en rekke handlinger og programmer som er i bruk. Videoen er innebygd nedenfor, og teksten til den kommersielle er som følger:

Lese det
Tweet det
Vær overrasket
Vær produktiv
Lag et salg
Gjør litt lunsj
Gjør det filmkveld
Spill et spill
Eller en gammel favoritt
Gjør det mer vakkert med netthinnen, på iPad.

Dette er den 5 siste Apple-annonsen til luft, etter Martin Scorsese i en taxi iPhone 4S-reklame, og trioen av de mest anstrengte Apple Genius-annonsene for Mac.