Spor en applikasjonsbruk i Mac OS X med opensnoop

Ved hjelp av kommandolinjeverktøyet 'opensnoop' kan du spore alle Mac-applikasjoner (eller systemprosess) bruk av filsystemet. Dette er et veldig praktisk verktøy for administratorer og feilsøking! Den enkleste måten å bruke den på er som følger:

sudo opensnoop -n Safari

Du kan også spore en bestemt fil, og hva som kommer til den, slik som:

sudo opensnoop -f /etc/hosts

Sporing av en bestemt prosess er så enkelt som bare å spesifisere prosess-ID:

sudo opensnoop -p PID

opensnoop vil fortsette å spore filen til selve prosessen er avsluttet, så bare trykk Control-C i Terminal for å stoppe opensnoop fra å kjøre. I tilfelle du lurer på, er opensnoop basert på DTrace, et populært UNIX-verktøy.

Bruken er uendelig, gir den en prøve, eller les mer om opensnoop