Hva er en meterløkke?

En metersløyfe festes til en stolpe nær et bobil eller direkte på utsiden av et hus. De fungerer som en permanent tjenesteforbindelse til strømleverandører. Metoden for å installere dem avhenger av lokale bykoder.

Funksjoner

Alle målerløkker består av en målerboks, bryterboks og et værhode på toppen av en kanal som kommer opp fra toppen av målerboksen. Værhodet, noen ganger kalt en dryppsløyfe, forhindrer at regn går nedover kraftledningene inn i bryterboksen.

Tilkoblinger

Strømleverandøren kobler service fra nærmeste transformator gjennom dryppesløyfen og ned til målerboksen. Målerboksen gir avlesninger som forteller tjenesteleverandøren hvor mye strøm som brukes. En autorisert elektriker kobler strømmen fra målerboksen til hovedbryteren i sikringsboksen.

Sikkerhet

Målerløkker installert riktig gir best beskyttelse mot elektrisk støt og elektrisk brann. En 8 fots jordingstang går i bakken rett under målerløkken med en klemme på toppen for at elektrikeren skal jorde strømmen som kommer fra tjenesteleverandøren. Jordbussen inne i bryterboksen kobles direkte til denne stangen, og alle de enkelte bryterne i boksen kobles til bakken.