Mute Notification Center Alert Sounds i Mac OS X

Meldingssentral er et flott tillegg til OS X, men varslingslydene kommer inn i hvert bannervarsel fra en million og en annen Mac-app, og oppdateringer kan være ganske irriterende ganske raskt, spesielt hvis du har mye på gang.

I stedet for å deaktivere all systemlyd for å haste den konstante chimingen, kan du umiddelbart stille meldinger på en per-basis basis i OS X. Dette gjøres gjennom Systemvalg.

Slik demper du varslingslydene for apper i OS X

  1. Åpne Systemvalg fra Apple-menyen, og klikk på "Meldinger" -menyen
  2. Velg programmer fra venstre og fjern merket for "Spill av lyd når du mottar varsler" -boksen
  3. Gjenta for hver app du vil stille lyden for lyden for

Når du er ferdig, lukk ut av Systemvalg. Du bør ikke gjenopprette eventuelle apper for at endringen skal overføres til dem, og neste varsling / banner / varsling fra appene du slår av "spill av lyd", skal komme i stillhet.

Dette bedre enn å deaktivere varsler helt fordi du fortsatt ser dem, kommer frem som små bannere, men lydlydseffekten vil ikke utløse å forstyrre deg eller dine kollegaer med pip og bopper når som helst når det er din tur i sjakk.

Ellers er det eneste andre alternativet å midlertidig slå av varslingssenteret på Mac-en for midlertidig frist for aktivitet og bannervarsler, med mindre du vil ha full kraft med å deaktivere funksjonen i sin helhet.

Hvis noen vet om en måte å slå av lydvarsel for alle varsler i OS X, gi oss beskjed i kommentarene!