USB til USB-overføringsprogramvare

Databrukere som ønsker å flytte data mellom flere datamaskiner og ikke har noen lagringsenhet, kan opprette et enkelt nettverk med en USB-dataoverføringskabel og den medfølgende programvaren. Dette nettverket kan også gjøre det lettere å dele en Internett-tilkobling.

Funksjon

En datamaskinbruker kan stole på en USB-til-USB-dataoverføringskabel som kobles til USB-portene på separate datamaskiner for å skape en enkel forbindelse. Dette gjør at hun kan overføre data fra en datamaskin til en annen. Den medfølgende programvaren forenkler tilkoblingen, og kan også gi et brukergrensesnitt for å overføre filene.

Typer

Ofte må brukeren installere en driver - et program som styrer maskinvare - for å gjøre det mulig for datamaskiner å gjenkjenne enheten. I dette tilfellet datamaskinen i den andre enden. USB-til-USB-overføringskabler kan komme med en plate som inkluderer driveren. Programvaren kan også gi en effektiv måte for brukeren å overføre filer mellom datamaskiner.

Hensyn

Ikke alle USB-dataoverføringskabler krever programvareinstallasjon. For eksempel produserer Belkin USB 2.0-filoverføringskabelen som ikke krever drivere for tilkoblinger mellom Windows XP, Vista eller Windows 7-datamaskiner.